Flora Nordica - manusgranskning

in English engelska

Du är mycket välkommen att vara med och granska Flora Nordica.

Om "public review"-sidorna

Klicka fram manus via menyn i högra ramen.
Utbredningen visas oftast som en karta (även för taxa som inte karteras i boken). För att se provinsnamn: håll markören över en provins på kartan. För att se vad som ligger till grund för val av status och frekvens: klicka på provinsen.
Länken "Survey of accounts" visas när granskning av en hel floravolym pågår. Där får du fram en översikt över alla taxa, med uppgifter om författare, illustratörer m.m.

Om ramarna inte fungerar kan du prova att öppna länkar i nya fönster i stället (högerklicka!). Hjälper inte det så kontakta oss.

Så här lämnas synpunkter på manus, kartor och illustrationer:

  • Svar skickas normalt till Flora Nordicas adress (se längre ned på den här sidan).
  • Svaren vidarebefordras normalt till författaren, som tar ställning till synpunkterna och bearbetar sitt manus.
  • Deadline för svar meddelas när nya manus läggs ut (på webbsidan och via mail till dem som brukar granska).

Otydliga, ofullständiga eller försenade svar skapar merarbete för författare och redaktion. Hjälp oss hålla tidsplanen:

  • Ange tydligt vilket taxon kommentaren avser, och helst det versionsdatum som anges på manuset.
  • Ändringar, rättelser och frågor måste innehålla dokumentation av bakgrundsfakta - t.ex. lokaluppgifter.
  • Alla synpunkter måste formuleras tydligt - och det måste framgå klart vilket ställe i manus som kommentaren avser!
    Om du har många kommentarer kan det vara praktiskt att kopiera manustexten till ett ordbehandlingsdokument, och lämna kommentarerna som fotnoter - eller att skriva ut texten, markera och numrera de ställen som kommentarerna syftar på, och skriva kommentarerna separat.

Märker du att du inte kan hålla angiven deadline? Kontakta oss!

Allmänt om faktagranskningen av Flora Nordica
E-post:  info [at] floranordica.org
Snigelpostadress: Flora Nordica, Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm.

För att minska risken för skräppost (spam) ges e-postadresser inte i klartext. Byt [at] mot @!

2008-03-15

Till förstasidan in Swedish in English