Botaniska föreningar i Norden

Listan är inte komplett; den tar främst upp Flora Nordica-distributörer. [Uppgifterna behöver kontrolleras!]
Ersätt "[at]" med "@" i epostadresser.

In English engelska

•  Sverige:
Vår främsta distributör i Sverige är Svenska Botaniska Föreningen, SBF.
För information och priser se SBFs hemsida eller e-posta emma.wallrup [at] sbf.c.se. Säljer både till medlemmar och bokhandlare.
Flera regionala eller lokala botaniska föreningar (t ex i Göteborg, Lund och Norrbotten) har som en service för sina medlemmar ordnat lagerhållning eller gemensam beställning av Flora Nordica.
Svenska Botaniska Föreningen
c/o Avd. för växtekologi, Uppsala universitet
Villavägen 14
752 36 UPPSALA
telefon: 018 - 471 28 91
fax: 018 - 471 27 94

• Norge:
Norsk Botanisk Forening, NBF, säljer Flora Nordica till medlemmar.
Distributören kan kontaktas via e-post: jan.wesenberg [at] nhm.uio.no.
Om Du faxar, så märk förstasidan tydligt med "NBF".
NBFs hemsida ger ingen information om Flora Nordica, men den innehåller mycket annat intressant!
Norsk Botanisk Forening
Postadress: NHM
Postboks 1172 Blindern
N-0318 Oslo
telefon: (Oslo) 22 85 17 01 alt.
90 88 86 83
fax:  22 85 18 35

• Danmark:
Dansk Botanisk Forening, DBF, säljer Flora Nordica till medlemmar.
Distributören kan kontaktas via e-post: dbotf [at] mail.tele.dk.
DBFs hemsida innehåller inget om Flora Nordica men är mycket trevlig och ger allmän information om öppettider, försäljningsvillkor etc.
Dansk Botanisk Forening
Sølvgade 83
D-1307 København K
telefon: 3314 1703

•  Finland:
I Finland säljs Flora Nordica till medlemmar i botaniska föreningar och till botaniska institutioner genom Botaniska Museet i Helsingfors.
Distributören kan kontaktas via e-post: sirpa.koskinen [at] helsinki.fi.

c/o Sirpa Koskinen
Kasvimuseo
Unioninkatu 44
FIN-00014 HELSINKI UNIV.

•  Island:
På Island har vi ingen distributör. Bland isländska botanister är det främst Eyþór Einarsson, Hörður Kristinsson, Jóhann Pálsson och Bergþór Jóhannsson som engagerat sig i Flora Nordica.


•  Färöarna:
På Färöarna har vi ingen distributör. Bland färöiska botanister har projektet främst haft kontakt med framlidne Jóhannes Jóhansen och, senare, Anna Maria Fosaa.

Uppgifter ej kontrollerade 2013 Till första sidan svenska / To front page engelska