Flora Nordicas logotyp rubrik: 'Flora Nordica'

In English engelska

...på nätet: Bakgrundsdata för Flora Nordica (följ länkar nedan!)

Band 6

Flora Nordica 6 finns delvis tillgänglig i granskningsversion på nätet.

Band 12

SagittariaPotamogeton: utkast till utbredning, ekologi och kartor.

Aktuellt
Läs om böckerna och projektet

Forskning och bokserie   engelska

Distribution   engelska finska

Organisation och medarbetare engelska

Innehåll och tidsplan band 1–14 engelska

Faktagranskning över nätet engelska

För våra medarbetare

Vad händer i Flora Nordica?

Anslag att söka SYNTHESYS

Arkiv

Gamla nyheter mm

Flora Nordica är ett samnordiskt projekt som syftar till att framställa en internationellt tillgänglig (engelskspråkig) vetenskaplig flora över de nordiska länderna, d.v.s. Danmark med Färöarna, Finland, Island, Norge med Svalbard och Jan Mayen, samt Sverige.
Alla i Norden vilda kärlväxter, också de tillfälliga, behandlas. Floran skall ge en syntes av vad man vet, och framhålla problem som bör bli föremål för framtida forskning. Verket planeras bestå av 15 volymer (4 har utkommit).

En lång rad botanister (både professionella och amatörer, även utomnordiska specialister) deltar som författare eller granskare. Välkommen att medverka!

Institutioner runt om i Norden har bidragit på olika sätt, genom direkta anslag, fondmedel eller genom att ställa personalens arbetstid till förfogande. Huvudfinansiär 1987–2003 var Bergianska Stiftelsen vid Vetenskapsakademien, och 2004–2007 svenska Formas (forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad).

Sedan 2008 har projektet stått utan anslag. Arbetet har dock inte avbrutits, och flera författare har kommit långt med avsnitt till senare band (t.ex. Cruciferae, Orchidaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae, Potamogeton).

Merparten av Flora Nordicas arkiv har nu flyttats till Kungliga Vetenskapsakademien, förutom utbredningsdokumentationen som förvaras i Nordiska herbariet på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
Projektets adress: Flora Nordica, Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm.
E-post: info [at] floranordica.org

Sidan uppdaterad 2013-11-22 För att minska risken för skräppost (spam) ges e-postadresser inte i klartext. Byt [at] mot @!